Trường chất lượng cao tại GiaLai được đầu tư cơ sở vật chất tối ưu.